Projekt „FVE-NV22105-A+B služby s.r.o.“ registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002208 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde …